TEENS 13-15 år, våren 2021

Målsättningen för deltagaren är att lära sig röra på sin kropp som den är tänkt att röras på och utföra träningen på ett anatomiskt säkert och korrekt sätt. Genom att göra detta i en trygg och kontrollerad miljö med stor tillgång till instruktör skapas förutsättningar för en frisk och stark kropp som klarar vardagens påfrestningar.

Förkunskap
Ingen

Innehåll
Varje pass innehåller en styrkedel med fokus på teknik samt en utmanande och flåsig WOD.

Tid
Tisdagar v. 14-23 kl. 16:30-17:15
Max antal 12 personer samt 45 minuter långa för att undvika möten med deltagare på klasser före och efter denna kurs.

Pris
1100 kr. 

Instruktör
Isabel Nilsson

Betalarens uppgifter

Min profil

E-post
Personuppgifter

Deltagare