Anmälan till CrossFit Adaptive, Inclusive

Anmälan till höstens CrossFit Adaptive! Vi börjar bli en ganska stor grupp och intresset ökar hela tiden. Det är verkligen givande tillfällen varje vecka, både för oss och deltagarna.

Sedan starten möjliggörs träning genom samarbete med både Höganäs Kommun och DHR-Höganäs. Omfattningen av stödet ligger kvar på samma nivå, vilket gör att vi kan behålla den reducerade avgiften på 30 kr per pass. Dock krävs betalning för hela terminen vid start, även för de pass man eventuellt inte deltar på.

Till höstterminen 2024 behöver varje person som vill vara med anmäla sig och betala via detta formulär. Det är av stor vikt att god man, vådnadshavare, eller annan anhörig/ansvarig verkligen anmäler och betalar så enskild inte dyker upp ändå.

Anmälningsavgiften för terminen, v 33-50 (uppehåll v 35 och 44) är 960 kr (30 kr/tillfälle)

Vi förbehåller oss rätten att ställa in om det blir för få deltagre.

Uppgifter

E-post
Personuppgifter

Ange nedan information