Anmälan till CrossFit Adaptive, Inclusive

Nu laddar vi för en ny termin av CrossFit Adaptive! Vi börjar bli en ganska stor grupp och intresset ökar hela tiden. Det är verkligen givande tillfällen varje vecka, både för oss och deltagarna.

Sedan starten möjliggörs träning genom samarbete med både Höganäs Kommun och DHR-Höganäs. Omfattningen av stödet minskar över tid och vi behöver därför börja ta betalt av enskild för att delta i träningen.

Nu under hösten har den reducerade avgiften varit 30 kr per pass. Dock krävs betalning för hela terminen vid start, även för de pass man eventuellt inte deltar på.

Till vårterminen 2024 behöver varje person som vill vara med anmäla sig och betala via detta formulär. Det är av stor vikt att god man, vådnadshavare, eller annan anhörig/ansvarig verkligen anmäler och betalar så enskild inte dyker upp ändå.

Kostnaden för terminen, v 3-20 (uppehåll v 8 och 13), blir återigen reducerad tack vare stöd från DHR. Således är anmälningsavgiften 960 kr (30 kr/tillfälle)

Vi förbehåller oss rätten att ställa in om det blir för få deltagre.

Uppgifter

E-post
Personuppgifter

Ange nedan information