Anmälan No Sweat Intro

20 minuters kostnadsfritt möte där vi sätter oss ner för att lära känna dig och vilka mål du har med din träning. Med en gemensam plan kan vi hjälpa dig skapa rätt förutsättningar för att nå dina mål. Steget efter NO SWEAT INTRO är vår ONBOARDING som består av minst ett träningstillfälle med egen coach eller i liten grupp plus minst 3 månaders medlemskap. Detta för att vi tillsammans ska engagera oss i dina målsättningar och skapa förutsättningar att lyckas.

Anmälda

Välj en av nedan

Välj en av nedan

Välj en av nedan

Välj en av nedan

Välj en av nedan

Välj en av nedan